• Zákaznícky servis (informácie, objednávky, reklamácie)
 • Prevádzkovateľ
  BOARD PARADISE s.r.o.

  Bojnická cesta 24/21, 971 01 Prievidza
  IČO:45346739, IČ DPH: SK2022994787
  Obchodný register Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 22566/R
  IBAN: SK9311000000002925838736
  SWIFT: TATRSKBX

  Marketing (PR, sponzoring, spolupráca)
  E-mail: info@boardparadise.sk

Kamenné predajne Board Paradise

Máte na nás otázku, pripomienku alebo žiadosť?